W sprawie przeznaczenia kwoty 6 750,00 zł na organizację Festynu Letniego

Uchwała Nr 96/18

 

Rady Osiedla Arkońskie –Niemierzyn

Z dnia 12.02.2018 r.

W sprawie przeznaczenia kwoty 6 750,00 zł na organizację Festynu Letniego

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza kwotę 6 750,00 zł ze środków przyznanych przez Komisję ds. Inicjatyw społecznych na tzw. „Małe dotacje’ na organizację festynu „Lato 2018”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         SKARBNIK                                                            PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                     Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

   Magdalena Zubkiewicz                                                   Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

 

Nr uchwały: 
96/18
Data uchwały: 
12/02/2018
Kadencja: 
2015-2019