W sprawie przeznaczenia kwoty 500,00 zł na zakup koszulek okolicznościowych.

                          Uchwała Nr 74/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   13.03.2017 r.

 

w sprawie przeznaczenia kwoty 500,00 zł na zakup koszulek okolicznościowych.

 

Na podstawie § 30 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 500,00 zł na zakup koszulek okolicznościowych na Turniej IV ogni, współorganizowany z Gimnazjum Nr 34 dnia 22.03.2017 r.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Magdalena Zubkiewicz                                                    Maria Jolanta Myśliwiec

Skarbnik Rady Osiedla                                                Przewodniczący Rady Osiedla

 

Nr uchwały: 
74/17
Data uchwały: 
13/03/2017
Kadencja: 
2015-2019