W sprawie przeznaczenia kwoty 30 000,00 zł na doposażenie siłowni „pod chmurką”.

Uchwała Nr 92/18

 

Rady Osiedla Arkońskie –Niemierzyn

Z dnia 15.01.2018 r.

 

 

W sprawie przeznaczenia kwoty 30 000,00 zł na doposażenie siłowni „pod chmurką”.

 

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 30 000,00 zł ze środków „Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli” na doposażenie siłowni „pod chmurką” przy  ul. Zakole w 4 urządzenia:

- drabinka fit,

- Tai Chi fit,

- wioślarz fit,

- poręcze fit.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

       SKARBNIK                                                                                        PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                                 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

    Magdalena Zubkiewicz                                                                             Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
92/18
Data uchwały: 
15/01/2018
Kadencja: 
2015-2019