W sprawie przeznaczenia kwoty 30 000 zł na zakup urządzeń zabawowych do Parku im. F. Chopina.

Uchwała Nr XV/06/09

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 08.06.2009 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia kwoty 30 000 zł na zakup urządzeń zabawowych do Parku im. F. Chopina.

 

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. przeznacza kwotę 30 000 zł, przyznanych przez Komisję ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności na zakup urządzeń zabawowych do parku im. F. Chopina.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XV/06/09
Data uchwały: 
08/06/2009
Kadencja: 
2007-2011