W sprawie przeznaczenia kwoty 3 500,00 zł na organizację „Kina pod Chmurką”.

Uchwała Nr 106/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   11.06.2018 r.

 

w sprawie przeznaczenia kwoty 3 500,00 zł na organizację „Kina pod Chmurką”.

 

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 3 500,00 zł na organizację w dniu 27.07.2018 r. w parku
im. F. Chopina seansu „Kina pod Chmurką”

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

           SKARBNIK                                                                                     PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                              Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

    Magdalena Zubkiewicz                                                                              Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
106/18
Data uchwały: 
11/06/2018
Kadencja: 
2015-2019