W sprawie przeznaczenia kwoty 3 000,00 zł na zakup i ustawienie ławek.

Uchwała Nr 99/18

 

Rady Osiedla Arkońskie –Niemierzyn

Z dnia 12.03.2018 r.

 

W sprawie przeznaczenia kwoty 3 000,00 zł na zakup i ustawienie ławek.

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza kwotę 3 000,00 zł ze środków przeznaczonych na inwestycje Rad Osiedli na zakup i ustawienie 2 ławek przy ul. Wiosny Ludów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                  SKARBNIK                                                      PRZEWODNICZĄCA

                  Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                  Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                            Magdalena Zubkiewicz                                             Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

 

 

 

Nr uchwały: 
99/18
Data uchwały: 
12/03/2018
Kadencja: 
2015-2019