W sprawie przeznaczenia kwoty 20 000,00 zł na zakup i montaż urządzenia Sky Surfer.

Uchwała Nr 107/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   11.06.2018 r.

 

w sprawie przeznaczenia kwoty 20 000,00 zł na zakup i montaż urządzenia Sky Surfer.

 

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 20 000,00 zł na zakup ze środków przeznaczonych na inwestycje Rad Osiedli i montaż w parku im. F. Chopina urządzenia Sky Surfer.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       SKARBNIK                                                                                  PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                        Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

    Magdalena Zubkiewicz                                                                   Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
107/18
Data uchwały: 
11/06/2018
Kadencja: 
2015-2019