W sprawie przeznaczenia kwoty 10 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Uchwała Nr 91/18

 

Rady Osiedla Arkońskie –Niemierzyn

Z dnia 15.01.2018 r.

 

 

W sprawie przeznaczenia kwoty 10 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

 

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 10 000,00 zł ze środków „Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli” na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia siłowni „pod chmurką” na ul. Zakole.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

       SKARBNIK                                                                                           PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                              Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

    Magdalena Zubkiewicz                                                                              Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

 

Nr uchwały: 
91/18
Data uchwały: 
15/01/2018
Kadencja: 
2015-2019