W sprawie przeznaczenia kwoty 1 500,00 zł organizację akcji Lato 2018 w Parku im. F. Chopina.

Uchwała Nr 108/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.07.2018 r.

 

w sprawie przeznaczenia kwoty 1 500,00 zł organizację akcji Lato 2018 w Parku im. F. Chopina.

 

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 1 500,00 zł pozyskanych z darowizn dla Rad Osiedli na organizację akcji Lato 2018  w Parku im. F. Chopina  (1 000,00 zł Festyn, 500,00 zł Kino pod chmurką”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              SKARBNIK                                                                                   PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                               Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

          Magdalena Zubkiewicz                                                                   Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
108/18
Data uchwały: 
09/07/2018
Kadencja: 
2015-2019