w sprawie przeznaczenia kwoty  5 100,00 zł na zakup stołu

                            Uchwała Nr 79/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   19.06.2017 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia kwoty  5 100,00 zł na zakup stołu.

 

Na podstawie § 34 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przeznacza kwotę 5 100,00 zł na zakup stołu do gry w chińczyka do parku im. F. Chopina ze środków „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli”.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

   SKARBNIK                                                                          PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                       Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

 

Magdalena Zubkiewicz                                                              Maria Jolanta Myśliwiec

…………………………..……                               ……………………………………

Skarbnik Rady Osiedla                                                Przewodniczący Rady Osiedla

 

 

Nr uchwały: 
79/17
Data uchwały: 
19/06/2017
Kadencja: 
2015-2019