W sprawie przeznaczenia środków pozyskanych z darowizn.

UCHWAŁA NR 24/19

Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

z dnia 26.11.2018.

 

w sprawie przeznaczenia środków pozyskanych z darowizn.

 

            Na podstawie § 32 ust.1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

przeznacza kwotę  3 500,00 zł pozyskanych z darowizn  na organizację imprezy „Mikołaj 2019” , która odbędzie się  w dniu 07.12.2019 r. w Parku im. F. Chopina.

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
24/19
Data uchwały: 
26/11/2019
Kadencja: 
2019-2024