W sprawie: propozycji inwestycyjnych do realizacji programu „współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli w 2016 r.”.

Uchwała Nr 16/15

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 07.09.2015r.

 

 

w sprawie: propozycji inwestycyjnych do realizacji programu  „współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli w 2016 r.”.

 

 

Na podstawie § 7 pkt. 1 lit.h Statutu Osiedla Arkońskie-Niemierzyn (załącznik do uchwały
Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta w Szczecinie z dnia 08 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 3887)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia przeznaczyć kwotę 160 tysięcy złotych na następujące inwestycje:

60 tys. zł. na realizację remontu schodów,

50 tys. zł. na zakup i zainstalowanie treningowego placu zabaw w osiedlowym parku,

20 tys. zł. na zakup i zainstalowanie kolejki liniowej dla dzieci w parku im. F. Chopina,

30 tys. zł. na rozbudowę istniejącego placu zabaw dla dzieci i zakup dodatkowych urządzeń tj. huśtawek, zjeżdżalni itp.;.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Proponowane inwestycje mają na celu poprawę jakości bezpieczeństwa i rekreacji mieszkańców osiedla.

Rada Osiedla nie posiada terenów i obiektów pozostających w jej  administrowaniu w związku z powyższym nie pomniejszyła o 15 tysięcy złotych  kwoty na zadania inwestycyjne.

 

Nr uchwały: 
16/15
Data uchwały: 
07/09/2015
Kadencja: 
2015-2019