W sprawie propozycji inwestycji w ramach programu „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” na 2019 rok.

Uchwała Nr 115/18

 

Rady Osiedla Arkońskie –Niemierzyn

Z dnia 08.10.2018 r.

 

W sprawie propozycji inwestycji w ramach programu „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli” na 2019 rok.

Na podstawie § 32 pkt. 1 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zgłasza poniższe propozycje inwestycji do realizacji w ramach programu „Współfinansowanie Inwestycji Rad Osiedli” :

- przeznacza kwotę 50 tys. zł na remont ul. Serbskiej,

- przeznacza kwotę 50 tys. zł na remont ul. Broniewskiego,

- przeznacza kwotę 50 tys. zł na remont ul. Wiosny Ludów od nr 113 do ul. Wzgórze Arkońskie 4.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              SKARBNIK                                                                   PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                             Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

              Magdalena Zubkiewicz                                                  Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
115/18
Data uchwały: 
08/10/2018
Kadencja: 
2015-2019