W sprawie projektów inwestycyjnych na rok 2017

Uchwała Nr 61/16

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   14.11.2016 r.

 

w sprawie projektów inwestycyjnych na rok 2017.

Na podstawie § 7 pkt. 1. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zgłasza do WGKiOŚ poniższe propozycje inwestycje do wykonania w ramach przyszłorocznych zadań pn. „Współfinansowanie inwestycji Rad Osiedli”:

  1. Instalacja nowych i demontaż starych koszy do koszykówki na boisku przy ul. Zakole.
  2. Montaż siłowni „dla seniorów” na boisku do piłki nożnej przy ul. Zakole.
  3. Montaż słupków do siatkówki na boisku przy ul. Zakole.
  4. Powiększenie placu zabaw w parku im. F. Chopina, montaż huśtawek dla dzieci starszych.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Nr uchwały: 
61/16
Data uchwały: 
14/11/2016
Kadencja: 
2015-2019