W sprawie powołania członka zarządu

Uchwała Nr 46/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   07.12.2020 r.

 

w sprawie powołania członka zarządu.

 

Na podstawie § 20 pkt.4  Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

w związku z uchyleniem przez Radę Miasta Szczecin Uchwały nr 44/20 Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn z dnia 12.10.2020r.  w głosowaniu tajnym (w załączeniu protokół komisji skrutacyjnej) powołuje na członka zarządu, jednocześnie powierzając funkcję wiceprzewodniczącej Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Panią Paulinę Panasiuk.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
46/20
Data uchwały: 
07/12/2020
Kadencja: 
2019-2024