W sprawie powołania członka komisji rewizyjnej.

Uchwała Nr XXXVII/12/11

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 12.12.2011 r.

 

w sprawie powołania członka komisji rewizyjnej.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. powołuje Pana Włodzimierza Krycha na członka Komisji Rewizyjnej.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XXXVII/12/11
Data uchwały: 
12/12/2011
Kadencja: 
2011-2015