W sprawie poparcia wniosku do miejscowego planu zagospodarowania Arkońskie – Niemierzyn - Szpital.

Uchwała Nr II/01/15

Zarządu Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia   02.02.2015 r.

 

w sprawie poparcia wniosku do miejscowego planu zagospodarowania Arkońskie – Niemierzyn - Szpital.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Popiera wprowadzenie do planu zagospodarowania zmian umożliwiających zakup gruntów oznaczonych numerami 58/4 i 58/9 (fragment) z obrębu 2034, położonych przy ul. Podleśnej w Szczecinie, zgodnie z załączona mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
II/Z/01/15
Data uchwały: 
02/02/2015
Kadencja: 
2011-2015