W sprawie planu pracy Rady Osiedla na 2009 rok.

Uchwała Nr III/01/09

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 12.01.2009 r.

 

w sprawie planu pracy Rady Osiedla na 2009 rok.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Plam pracy na 2009 rok:

  1. Organizacja ogniska z konkursami zimowymi.
  2. Wiosenne porządki w Parku im. F. Chopina.
  3. Festyn w dniu 20.06.2009 r.
  4. Turnieje letnie (piłka nożna, piłka siatkowa, ping – pong).
  5. Przeglądy osiedla ze służbami porządkowymi.
  6. Akcja ratujemy kasztanowce.
  7. Impreza Mikołajkowa dla dzieci.
  8. Gazetka „Nasze Osiedle”
  9. Zebrania tematyczne z mieszkańcami.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
III/01/09
Data uchwały: 
12/01/2009
Kadencja: 
2007-2011