W sprawie planu pracy na rok 2012.

Uchwała Nr XXXIX/12/11

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 12.12.2011 r.

 

W sprawie planu pracy na rok 2012.

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353)  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. Plan pracy na rok 2012:

  1. Wykonywanie zadań przewidzianych w statucie Rad Osiedla.
  2. Organizacja czasu wolnego dla dzieci w czasie ferii zimowych – lodowisko, konkurs lepienia bałwanów, ognisko w Parku im. F. Chopina.
  3. Organizacja XVI Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego Rady Miasta .
  4. Organizacja Festynu Powitanie Lata  - czerwiec 2012.
  5. Organizacja turnieju piłki nożnej, tenisa stołowego, siatkówki w czasie wakacji letnich.
  6. Udział w Akcji ratujmy Kasztanowce.
  7. Przeglądy osiedla – 1 raz/kwartał ze służbami porządkowymi.
  8. Wygospodarowanie nowych miejsc parkingowych na terenie osiedla, uporządkowanie parkowania przy współpracy z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Spółdzielniami Mieszkaniowymi i wspólnotami.
  9. Organizacja Imprezy Mikołajkowej dla dzieci.
  10. Współpraca z WPOW, Szkołą Podstawową nr 68, Gimnazjum 34, Przedszkolem Nr 50 oraz innymi placówkami oświatowymi.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
XXXIX/12/11
Data uchwały: 
12/12/2011
Kadencja: 
2011-2015