W sprawie planu finansowego na rok 2009.

Uchwała Nr I/01/09

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 12.01.2009 r.

 

w sprawie planu finansowego na rok 2009.

 

 

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Plan finansowy na rok 2009:

1. organizowanie spotkań z mieszkańcami 1 500,00 zł

2. organizowanie festynów i imprez sportowych 5 500,00 zł

3. umowy zlecenia (za okres od stycznia do listopada) 5 600,00 zł

4. diety (za okres od stycznia do listopada) 3 100,00 zł

5. czynsze 3 300,00 zł

6. telefony, internet 1 650,00 zł

7. materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń biurowych

środki czystościowe, artykuły spożywcze

na dyżury i zebrania Rady Osiedla 5 347,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
I/01/09
Data uchwały: 
12/01/2009
Kadencja: 
2007-2011