W sprawie planu finansowego na I kwartał 2009.

Uchwała Nr II/01/09

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn z dnia 12.01.2009 r.

 

w sprawie planu finansowego na I kwartał 2009.

 

 

 

Na podstawie § 19 ust. 2 pkt. Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. Plam finansowy na I kwartał 2009:

1. Zakup karty telefonicznej 150,00 zł

2. Czynsze 900,00 zł

3. Diety 870,00 zł

4. Umowa zlecenie 1 200,00 zł

5. Telefon i Internet 300,00 zł

6. Organizacja ferii zimowych 500,00 zł

7. Środki czystości 200,00 zł

Razem 4 120,00 zł

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nr uchwały: 
II/01/09
Data uchwały: 
12/01/2009
Kadencja: 
2007-2011