W sprawie organizacji zebrania sprawozdawczego.

Uchwała Nr 97/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.02.2018 r.

 

W sprawie organizacji zebrania sprawozdawczego.

Na podstawie § 28 Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala organizację zebrania sprawozdawczego Rady Osiedla dla mieszkańców w dniu 22 marca 2018 o godzinie 17:00.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           PRZEWODNICZĄCA

   Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

            Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
97/18
Data uchwały: 
12/02/2018
Kadencja: 
2015-2019