W sprawie organizacji spotkania dla mieszkańców.

Uchwała Nr 114/18

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.09.2018 r.

 

w sprawie organizacji spotkania dla mieszkańców.

 

Na podstawie § 7 pkt.2  Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 Podejmuje decyzję o organizacji w dniu 20 września 2018 r. w godzinach od 17:00 do 18:45 w sali Ekoportu przy ul. Harcerzy spotkania dla mieszkańców, dotyczącego projektu „Inicjatywa Lokalna”, którego celem jest szerzenie informacji o możliwościach zgłaszania projektów/zadań w ramach narzędzia jaki jest Inicjatywa Lokalna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

         PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn  

             Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
114/18
Data uchwały: 
10/09/2018
Kadencja: 
2015-2019