W sprawie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.

UCHWAŁA NR 75 /22

RADY OSIEDLA  ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 21.03.2022 r.

 

W sprawie organizacji festynu z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki.

 

Na podstawie § 7 pkt 3 Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r.
w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn
(Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn postanawia zorganizować w dniu 21 maja 2022r. w godzinach 12:00 – 18:00 Festyn z okazji Dnia Dziecka i Dnia Matki

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
75/2022
Data uchwały: 
21/03/2022
Kadencja: 
2019-2024