w sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki przylegającej do drogi Wiśniowy Sad, graniczącą z działkami ROD „Wzgórze Arkońskie”

UCHWAŁA NR 59 /21

 

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 28.06.2021 r.

 

w sprawie opinii zamiaru wydzierżawienia działki przylegającej do drogi Wiśniowy Sad, graniczącą z działkami ROD „Wzgórze Arkońskie”

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. h Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

 

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

 

Wydaje pozytywną  opinię w sprawie wydzierżawienia działki przylegającej do drogi Wiśniowy Sad, graniczącą z działkami ROD „Wzgórze Arkońskie” na cele rekreacyjno-warzywne zgodnie z załączoną mapą.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Nr uchwały: 
59/21
Data uchwały: 
28/06/2021
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
Image icon mapka -wiśniowy sad.jpg1.27 MB