w sprawie opinii projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Uchwała Nr 104/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   11.06.2018 r.

 

w sprawie opinii projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

Na podstawie § 7 pkt.7 lit.a Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje negatywną opinię projektu Uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Szczecin.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Utrzymanie ilości punktów sprzedaży alkoholu na obecnym poziomie nie będzie miało wpływu na przeciwdziałanie alkoholizmowi i wychowanie w trzeźwości. Ilość punktów sprzedaży alkoholu należy znacznie zmniejszyć.

 

PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn  

Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
104/18
Data uchwały: 
11/06/2018
Kadencja: 
2015-2019