W sprawie opinii projektu przebudowy ulicy Broniewskiego.

Uchwała Nr 42/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.10.2020 r.

 

w sprawie opinii projektu przebudowy ulicy Broniewskiego.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.g Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

pozytywnie opiniuje projekt zadania „Przebudowa ulicy Broniewskiego w Szczecinie na odcinku od ulicy Judyma do ulicy Chopina.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
42/20
Data uchwały: 
12/10/2020
Kadencja: 
2019-2024