W sprawie opinii nt. nieruchomości stanowiących działkę nr 31/3 z obrębu 2065 położonej przy ul. Bułgarskiej

Uchwała Nr 49/21

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 01.02.2021 r.

 

w sprawie opinii nt. nieruchomości stanowiących działkę nr 31/3 z obrębu 2065 położonej przy ul. Bułgarskiej.

 

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

wydaje pozytywną  opinię w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę nr 31/3 z obrębu 2065 przy ul. Bułgarskiej
w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zgodnie
z załączoną mapą.

 

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Nr uchwały: 
49/21
Data uchwały: 
01/02/2021
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
Image icon mapa _ul. Bułgarska.jpg997.32 KB