W sprawie opinii nt. nieruchomości stanowiących część działki nr 117/15 oraz części działki nr 163/11 z obrębu 2034 położonych przy ul. Rucianej.

Uchwała Nr 36/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.03.2020 r.

 

w sprawie opinii nt. nieruchomości stanowiących część działki nr 117/15 oraz części działki nr 163/11 z obrębu 2034 położonych przy ul. Rucianej.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

wydaje pozytywną  opinię w sprawie propozycji zbycia gruntu gminnego stanowiącego część działki nr 117/15 z obrębu 2034 oraz części działki nr 163/11 z obrębu 2034 położonych przy ul. Rucianej. Opiniowany grunt proponowany jest do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, zgodnie z przebiegiem linii terenu elementarnego w sposób przedstawiony w piśmie Wydziału Zasobu i Obrotu Nieruchomościami UM  znak WZiON-I.6840.35.2018.AC

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
36/20
Data uchwały: 
09/03/2020
Kadencja: 
2019-2024