W sprawie opinii nadania nazwy urzędowej.

UCHWAŁA NR 82/22

RADY OSIEDLA ARKOŃSKIE - NIEMIERZYN

z dnia 11.07.2022 r.

w sprawie opinii nadania nazwy urzędowej.

Na podstawie § 7 pkt 6 lit. k Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.), Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1.

wydaje pozytywną  opinię dla wniosku  Zespołu Nazewnictwa Miejskiego w sprawie nadania nazwy urzędowej skwerowi w parku Jana Kasprowicza (zgodnie z załączoną mapką) – im. Franciszka Jamrożego, pioniera Szczecina, zastępcy pierwszego prezydenta Miasta szczecin – Piotra Zaremby.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
82/22
Data uchwały: 
11/07/2022
Kadencja: 
2019-2024