W sprawie opinii dotyczącej zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej.

Uchwała Nr 59/16

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.09.2016 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.i Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XLIV/1307/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 8 września 2014 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3919 z 2014 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. nie wnosi sprzeciwu  w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 37a, działka nr 4/6 z obrębu 2032.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             

 

 

Nr uchwały: 
59/16
Data uchwały: 
12/09/2016
Kadencja: 
2015-2019