w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr 90/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   15.01.2018 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej zbycia nieruchomości gruntowej.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Chopina w Szczecinie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 134 z obrębu 2034.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

 

             Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
90/18
Data uchwały: 
15/01/2018
Kadencja: 
2015-2019