W sprawie opinii dotyczącej zbycia gruntu gminnego.

Uchwała Nr 98/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.03.2018 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej zbycia gruntu gminnego.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie zbycia gruntu gminnego stanowiącego część działki nr 91/21, 91/23, 91/24, 91/9, 91/25, 91/26 obręb 2033 oraz część działek nr 96/1, 46/11 i 90/3 o użytku „dr” z obrębu geodezyjnego 2033.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

         PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

            Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
98/18
Data uchwały: 
12/03/2018
Kadencja: 
2015-2019