W sprawie opinii dotyczącej zagospodarowania działki 1/6, obręb 2038 Pogodno zlokalizowanej przy ul. Fryderyka Chopina 14 w Szczecinie

Uchwała Nr 57/21

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia 25.05.2021 r.

 

 

w sprawie opinii dotyczącej zagospodarowania działki 1/6, obręb 2038 Pogodno zlokalizowanej przy ul. Fryderyka Chopina 14 w Szczecinie

Na podstawie § 7 pkt. 5 lit. g Statutu Osiedla stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Rady Osiedla Miejskiego Arkońskie – Niemierzyn (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017r.)

Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje :

 

§ 1.

Pozytywnie opiniuje  zaprezentowaną koncepcję zagospodarowania działki 1/6, obręb 2038 Pogodno zlokalizowanej przy ul. Fryderyka Chopina 14 w Szczecinie przedstawionąna zebraniu Rady Osiedla
w dniu 10.05.2021 r. przez właściciela terenu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Rady Osiedla Arkońskie - Niemierzyn

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
57/21
Data uchwały: 
25/05/2021
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
PDF icon Koncepcja Chopina.pdf6.79 MB