W sprawie opinii dotyczącej ustawienia lapidarium.

Uchwała Nr 30/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.12.2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej ustawienia lapidarium.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie ustawienia lapidarium na terenie po byłym cmentarzu w Parku im. F. Chopina przy ul. Chopina.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Nr uchwały: 
30/19
Data uchwały: 
09/12/2019
Kadencja: 
2019-2024