W sprawie opinii dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej.

Uchwała Nr 19/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   12.08.2019 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie  do przejazdu i przechodu do posesji ul. Arkońskiej 11 A w Szczecinie, przez działkę 232/2, obręb 2033, Pogodno 33, położoną w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KWSZIS/00110854/7.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

 

Przedmiotowa nieruchomość gminna w postaci działki 232/2, obręb 2033, Pogodno 33 stanowi jedyny dojazd do nieruchomości przy ul. Arkońskiej 11 A.

 

                                                                                                     PRZEWODNICZĄCA

                 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn      

                          Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
19/19
Data uchwały: 
12/08/2019
Kadencja: 
2019-2024