W sprawie opinii dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej.

Uchwała Nr 86/17

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.10.2017 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej ustanowienia służebności gruntowej.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie ustanowienia służebności gruntowej fragmentu nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Szczecinie przy ul. Arkońskiej, posiadającej oznaczenie geodezyjne działki nr 4/1, 4/2 i 4/3, obręb 2032, zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                           PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                              Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
86/17
Data uchwały: 
16/10/2017
Kadencja: 
2015-2019