W sprawie opinii dotyczącej przekazania działki gruntowej w drodze zamiany.

Uchwała Nr 25/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   26.11.2019 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej przekazania działki gruntowej w drodze zamiany.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

wydaje pozytywną  opinię w sprawie zamiany działek nr 95/1 z obrębu 2033 o pow. 94 m2
i nr 83/2 z obrębu 2033 o pow. 94 m2

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Nr uchwały: 
25/19
Data uchwały: 
26/11/2019
Kadencja: 
2019-2024