W sprawie opinii dotyczącej propozycji zbycia gruntu gminnego.

Uchwała Nr 112/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.09.2018 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej propozycji zbycia gruntu gminnego.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie propozycji zbycia gruntu gminnego stanowiącego działkę nr 20/5 z obrębu geodezyjnego 2033, proponowaną na dołączenie do posesji o adresie Wojciechowskiego 6 (dz. nr 20/8) lub Wojciechowskiego 6a (dz. nr 20/6), zgodnie z załączoną mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                       PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn  

               Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
112/18
Data uchwały: 
10/09/2018
Kadencja: 
2015-2019