W sprawie opinii dotyczącej propozycji sprzedaży gruntu gminnego.

Uchwała Nr 117/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   05.11.2018 r.

w sprawie opinii dotyczącej propozycji sprzedaży gruntu gminnego.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie propozycji sprzedaży gruntu gminnego tj. działki nr 95/1 i części działki nr 95/2 obręb 2033, zgodnie z załączoną mapką.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn  

Maria Jolanta Myśliwiec

 

 

Nr uchwały: 
117/18
Data uchwały: 
05/11/2018
Kadencja: 
2015-2019