W sprawie opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Arkońskie-Niemierzyn-szpital" w Szczecinie

Uchwała Nr 56/16

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   18.07.2016 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-szpital” w Szczecinie.

 

Na podstawie § 7 pkt.5 lit. g Statutu Osiedla (załącznik do uchwały
Nr XV/175/95 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 25 września 1995 r. w sprawie Statutu Osiedla – tj. Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 20 poz. 353) oraz uchwały Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn Nr XII/06/07 z dnia 11.06.2007 r.,  Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną opinię w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Arkońskie-Niemierzyn-szpital” w Szczecinie wraz z uwagami:

  1. RO Arkońskie-Niemierzyn zwraca się z prośbą o zmniejszenie terenu elementarnego ZA.2015.ZP pod kątem legalnych dzierżaw w dniu podjęcia planu;
  2. RO Arkońskie-Niemierzyn zwraca się z prośbą o pozostawienie boiska ZA.2088 MW,U;

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Nr uchwały: 
56/16
Data uchwały: 
18/07/2016
Kadencja: 
2015-2019