W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu przy ul. Niny Rydzewskiej.

Uchwała Nr 37/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   09.03.2020 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu przy ul. Niny Rydzewskiej

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego stanowiącego część działki nr 52/2 z obrębu 2041, położonej przy ul ulicy Niny Rydzewskiej.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Nr uchwały: 
37/20
Data uchwały: 
01/09/2020
Kadencja: 
2019-2024