W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu przy ul. Łabędziej.

Uchwała Nr 39/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   01.09.2020 r.

 

W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu przy ul. Łabędziej.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu na potrzeby składowania materiałów budowlanych w czasie procesu inwestycyjnego (budowa sklepu rowerowego), a po zakończeniu budowy przeznaczyć grunt na cele zieleni – trawników zgodnie z załączoną mapą.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Nr uchwały: 
39/20
Data uchwały: 
01/09/2020
Kadencja: 
2019-2024
ZałącznikRozmiar
Image icon Mapka.jpg3.17 MB