W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 14/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   08.07.2019 r.

 

W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu z obrębu 2032, położonego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, zgodnie z załączoną mapką.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                              PRZEWODNICZĄCA

                                                    Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                                                   

                                                               Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
14/19
Data uchwały: 
08/07/2019
Kadencja: 
2019-2024