W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 13/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   08.07.2019 r.

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu stanowiącego część działki nr 232/2 z obrębu 2033.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

            Na wydzierżawionym gruncie „Administrator” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul.  Chopina 22 jako Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Arkońskiej 11-13A w Szczecinie postawi altanę śmietnikową, zgodnie z zaleceniami ZBiLK.

 

           PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn                                                                                                                                                                    Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
13/19
Data uchwały: 
08/07/2019
Kadencja: 
2019-2024