W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 34/20

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   20.01.2020 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1.

wydaje pozytywną  opinię w sprawie możliwości przedłużenia na okres 10 lat umowy dzierżawy gruntu komunalnego, stanowiącego część działki nr 3/25 z obrębu 2036, położonej przy ulicy Wiosny Ludów.

 

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

           PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn     

           Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
34/20
Data uchwały: 
20/01/2020
Kadencja: 
2019-2024