W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 22/19

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   14.10.2019 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje negatywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Arkońskiej 42 w Szczecinie, zgodnie z załączoną mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie;

 

            Dnia 8 lipca 2019 r. Rada Osiedla podjęła uchwałę nr 15/19 dotyczącą przedmiotowego gruntu.

 

 

Nr uchwały: 
22/19
Data uchwały: 
14/10/2019
Kadencja: 
2019-2024