W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Uchwała Nr 111/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.09.2018 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu komunalnego położonego przy ul. Wiśniowy Sad, stanowiącego część działki nr 3/6 z obrębu geodezyjnego 2035, zgodnie z załączoną mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn  

Maria Jolanta Myśliwiec

Nr uchwały: 
111/18
Data uchwały: 
17/09/2018
Kadencja: 
2015-2019