W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 110/18

Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   10.09.2018 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

 

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy ul. Chopina, działka nr 134 z obrębu geodezyjnego 2034, zgodnie z załączoną mapką.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

           

PRZEWODNICZĄCA

 Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn  

Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
110/18
Data uchwały: 
10/09/2018
Kadencja: 
2015-2019