W sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

Uchwała Nr 82/17

Rady Osiedla Arkońskie – Niemierzyn

z dnia   14.08.2017 r.

 

w sprawie opinii dotyczącej dzierżawy gruntu.

 

Na podstawie § 7 pkt.6 lit.h Statutu Osiedla Miejskiego (załącznik do uchwały Nr XXIX/770/17 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Osiedla Miejskiego Arkońskie –Niemierzyn (D.U. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 2870 z 2017 r.)),   Rada Osiedla Arkońskie – Niemierzyn uchwala, co następuje:

§ 1. wydaje pozytywną  opinię w sprawie dzierżawy gruntu położonego przy
ul. Wszystkich Świętych,  zgodnie z załączoną mapą sytuacyjno-wysokościową.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                        PRZEWODNICZĄCA

Rady Osiedla Arkońskie-Niemierzyn

                           Maria Jolanta Myśliwiec

 

Nr uchwały: 
82/17
Data uchwały: 
14/08/2017
Kadencja: 
2015-2019